หลวงพ่อสิงห์โต โฆษโก และคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

19 ส.ค.2564– หลวงพ่อสิงห์โต โฆษโก เจ้าอาวาสวัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo2 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 200,000 บาท แอมบูแบคสำหรับผู้ใหญ่ รุ่น Silicone Resuscitator Adult P/Off + Case จำนวน 5 ชุด และเกจ์วัดแรงดันออกซิเจนจำนวน 3 ชุดเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และชุด PPE เพื่อป้องกันเชื้อโรคและละอองเคมีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ อาทิ กระดาษชำระ ยาจุดกันยุง น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำพร้อมแปรงขัด ฯลฯ มอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑลเป็นผู้รับมอบบริจาค ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล