ฟาร์มเฮ้าส์ มอบรถโรงพยาบาลให้รพ.รามาธิบดี

คณะผู้บริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) บริจาคเงินซื้อรถพยาบาล จำนวนเงิน 2,500,000 บาท รับมอบโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564