ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับร้าน ศ.สัตย์จีนการเกษตรจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับร้าน ศ.สัตย์จีนการเกษตร
จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในจังหวัดลพบุรี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ และนายศักดิ์ชัย สัตย์จีน (ขวา) เจ้าของร้าน ศ.สัตย์จีนการเกษตร ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของยังชีพ อาทิ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Thai Central Chemical Public Company Limited together with S.Satchin Karnkaset Shop
provided consumer goods and distributed to the affected of COVID-19 in Lopburi Province.

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading of high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand together with Mr. Sakchai Satchin (Right), shop owner of S.Satchin Karnkaset Shop provided consumer goods and survival kits such as water, masks, alcohol gel, rice and etc., including distributed to the affected of COVID-19 in the area of Sa Bot District, Lopburi Province.