กสอ. ผนึกกำลัง เซเว่นฯ หนุนผู้ประกอบการสู่ Modern Trade

นายณัฐพล รังสิตพล (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ผนึกกำลังจัดโครงการความร่วมมือส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด ผู้ประกอบการเข้าสู่ Modern Trade ในรูปแบบ Business meeting สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านช่องทางเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้ง online และ offline ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เมื่อเร็วๆ นี้