CPF ฟิลิปปินส์ ผนึกกำลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับนักรบด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19

นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ และนายไชยวุฒิ แสงปรีดีกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Quezon Power (ฟิลิปปินส์) ในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น ตลอดจนยารักษาโรคและวิตามินต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองซามาล จังหวัดบาตาอัน ที่เป็นแนวหน้าในการปฏิบัติภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในฟิลิปปินส์ โดยมี นางสาวไอดา มาคาลิเนา นายกเทศมนตรีเมืองซามาล และ แพทย์หญิงคริสติน่า เอสปิโน่ รับมอบ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ เทศบาลเมืองซามาล จังหวัดบาตาอัน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์