นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์ มุ่งสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร