เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า“หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ” ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 2564

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า. บริษัทฯต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยของหม้อแปลงจมน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ส่งเสริมและผลักดัน “หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ (Submersible Type Distribution Transformer)” จนได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี, กรมบัญชีกลาง และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA)

หม้อแปลงไฟฟ้าบัญชีนวัตกรรมไทย เช่นพัสดุส่งเสริม ช่วยแก้ไขปัญหาดังนี้
1. ระบบไฟฟ้ามั่นคงเสถียรภาพ
2. ทัศนียภาพสวยงาม
3. ความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย ลดอุบัติเหตุ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. รองรับการเติมโตทางเศรษฐกิจ
6. ลดค่าใช้จ่ายการตัดต้นไม้
7. ลดคาร์บอนไดออกไซด์
8. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำท่ว

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ รองรับการใช้งานระบบไฟฟ้าใต้ดินและเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและทดสอบ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.384 และ IEEE Std.C57.12.24-2009 และยังได้รับการทดสอบการจมน้ำ (3 เมตร) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสามารถจ่ายไฟได้ในสภาวะน้ำท่วม และมีการใช้งานจริงเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี.  ติดตาม เยี่ยมชม เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าได้ที่  http://www.charoenchai.com