วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการเกษตรเยอรมัน แถลงข่าวเปิดตัวงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค

วีเอ็นยูเอเชียแปซิฟิคร่วมกับสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) จัดงาน Pre – Networking and Press Event of AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ผ่านระบบออนไลน์ DLG Connect มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน จาก 14 ประเทศ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ในฐานะเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการของการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ตามด้วย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศไทยด้านการผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน

คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาไม่เพียงแต่เป็นหัวใจของการผลิตพืชผลของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นจังหวัดที่ถูกเลือกให้มีการจัดการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคในครั้งนี้

บริษัทที่มุ่งเน้นนวัตกรรมแห่งอนาคต CLAAS, Varuna AI & Robotics Ventures, Gessner Industries และ Planet ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืนมากขึ้น

ขณะที่ Mr.Karsten Ziebell จากโครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-ไทย อธิบายถึง แนวคิดและรูปแบบของคลัสเตอร์ฟาร์มสามารถนำไปสู่การทำฟาร์มแบบยั่งยืนได้อย่างไร และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมการทำฟาร์มแบบคลัสเตอร์แห่งอนาคต (Clusterfarm Future Conference) ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายในงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคครั้งนี้ด้วย

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความยินดีที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit การจัดการประชุมระดับภูมิภาคในครั้งนี้เป็นเวทีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรและเกษตรรุ่นใหม่สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การทำเกษตรในอนาคต ร่วมกับเครือข่ายของพวกเขาทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนและผลักดันระบบอาหารที่ยั่งยืนด้วยการผลิตอย่างชาญฉลาดอย่างเต็มที่ มาร่วมมือเพื่ออนาคตและทำงานร่วมกัน”

“The UN Food System Summit 2021 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “Decade of Actions” กำลังปลุกโลกให้ตื่นขึ้นด้วยความจริงที่ว่า เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตของระบบอาหารและการเกษตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN 2030 ในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA นี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และนวัตกรรมระดับนานาชาติแก่เกษตรกรและธุรกิจในท้องถิ่น” ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้เน้นย้ำความสำคัญของและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN 2030

Mr.Katharina Staske กรรมการผู้จัดงาน บริษัท DLG Thai Co., Ltd. กล่าวว่า “เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีคุณภาพในการจัดประชุม ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เช่น สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติและสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย การสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่จะได้แบ่งปันความรู้และนวัตกรรมล่าสุด ตลอดจนการสาธิตการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ จากสถานที่จริง จะทำให้การประชุมครั้งนี้ไม่เหมือนใคร ทั้งในแง่ของการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่าย”

ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ 70 วิทยากรจากประเทศไทยและทั่วโลก ที่จะมานำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านหัวข้องานสัมมนาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การผลิตอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวและข้าวโพด ตลอดจน การทำฟาร์มเกษตรแม่นยำและชาญฉลาด การป้องกันพืช การจัดการน้ำและการทำคลัสเตอร์ฟาร์ม ตลอดจนตลาดเกษตรใหม่ อาทิ การทำฟาร์มแนวตั้ง และ เศรษฐศาสตร์ชีวภาพ เป็นต้น” กล่าวเสริมโดย  Mr.Heiko M. Stutzinger กรรมการผู้จัดงาน บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 พร้อมนำเสนอระบบนวัตกรรมทางการเกษตรและบริการที่หลากหลายเพื่อการปรับปรุงการผลิตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ภายใต้ธีมการจัดงาน การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน

ซึ่งกล่าวถึงความท้าทายของการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย โดยงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งจัดโดย สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์กลางการผลิตข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยของประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ DLG Connect

ข้อมูลเพิ่มเติม และ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานในราคาสุดพิเศษ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของงานทาง www.agritechnica-asia.com/regional-summit | www.horti-asia.com/regional-summit หรือติดต่อราคาพิเศษสำหรับการเข้าชมงานแบบองค์กร หรือหมู่คณะ โทร. 02-111-6611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)