ซีพีเอฟ โคราช มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ให้กับ รพ.โชคชัย รับมือสู้ภัยโควิด-19

นายปิโยรส ธรรมจารึก รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (BIOSAFETY MOBILE UNIT) จำนวน 1 คัน มูลค่า 350,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการให้บริการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในอำเภอโชคชัย และพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก

โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโชคชัย รับมอบ พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย ร่วมด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา