แบงค์กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น เดินหน้าจัดค่าย “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ปี 7 ทุ่มทุนรางวัล 8 แสน เน้นพัฒนา-ต่อยอดความคิด

แบงค์กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น เดินหน้าจัดค่าย “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ปี 7
ทุ่มทุนรางวัล 8 แสน เน้นพัฒนา-ต่อยอดความคิด

เก็บเกี่ยวความรู้กันถ้วนหน้า กับค่ายวรรณกรรม “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ครั้งที่ 7 ตลอด 3 วัน ในรูปแบบไฮบริด โดยเจ้าภาพธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ทุ่มทุนรางวัลให้แก่เยาวชนมูลค่าสูงถึงแปดแสนบาท เดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษา จะได้ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องงานวิจารณ์ และได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีทฤษฎีวรรณกรรมต่างๆ เสริมความรู้ ผ่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม ได้แก่ อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดีชื่อดัง ซึ่งได้รับรางวัลศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ประจำปีนี้ และคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์มือรางวัล

โดย อาจารย์วีระศักดิ์ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า “ตอนที่เปิดค่ายในวันแรก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ท่านพูดได้ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสังคม ก็คือสังคมวรรณกรรมนี่แหละ และขยายไปถึงสังคมโดยรวม ถ้าเขาอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็น ต่อไปก็จะขยายไปสู่การใช้วิจารณญาณในเรื่องอื่นได้ด้วย”

สำหรับผู้ได้รับรางวัลดีเด่นในปีนี้ มีดังนี้ ประเภทสารคดี ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ มังคะชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 4, นางสาวกวิสรา เพ็ชรไทย ปีที่ 5, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวรโชติ ต๊ะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4

ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่ นายธณภัทร เหล่าสุวรรณ์ ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นายนพรัตน์ ภักดีศิริวงษ์ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นางสาวอธิษฐาน ก๋งอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 4

ประเภทเรื่องสั้น นางสาวธุวพร มีโพธิ์ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต, นางสาวรพิดา จารุจารีต ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นางสาวรัญชนา สิริประภาสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 4, นายภคพล คุ้มครอง ปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายมูฮัมมัดอามาล อาเก็บอุไร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 1

ซึ่งนางสาวรพิดา จารุจารีต นิสิตปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หนึ่งในผู้คว้ารางวัลดีเด่น กลุ่มเรื่องสั้น บอกความรู้สึก ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะ แล้วก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในการพัฒนางานเขียนของตัวเอง ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แล้วก็ธนาคารกรุงเทพ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาในการเขียนงานวิจารณ์ หนูหวังว่าหลังจากจบค่ายครั้งนี้ไป หนูจะได้พัฒนางานเขียนวิจารณ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นจากความรู้ที่ได้จากค่ายค่ะ”

ทางด้าน ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวในฐานะผู้สนับสนุนโครงการตั้งแต่ปีแรกว่า “ผมก็ขอชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้มีโอกาสถูกคัดเลือกเข้ามา เข้าค่ายโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว ก็ได้ทราบข้อมูลอีกด้วยว่า มีน้อง ๆ ส่งงานเข้ามา มากกว่าพันคน และก็ 40 คนได้รับการคัดเลือกเพื่อมาเข้าค่ายครั้งนี้ ส่วนคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามาเข้าค่ายในครั้งนี้ ก็ขอให้พยายามต่อไป ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ น้อง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะ ในด้านการเขียน การวิจารณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จะเป็นทักษะที่ติดตัวน้อง ๆ ตลอดไปครับ”

ด้าน คุณอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น กล่าวว่า “จากสถานการณ์ในปัจจุบันจึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรม ในรูปแบบใหม่เป็นออนไลน์ และออนกราวด์ เพื่อการเข้าถึงเยาวชนในทุก ๆ พื้นที่ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงวัตถุประสงค์ของธนาคารกรุงเทพ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้เยาวชน ให้มีความรู้และสร้างสรรค์งานวรรณกรรม พร้อมทั้งให้เยาวชนปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยครับ”

ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการน้องๆ ต้องเขียนบทวิจารณ์หนังสือ 1 เล่ม โดยเลือกจากหนังสือที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ประกอบด้วย รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์), รางวัลพานแว่นฟ้า และรางวัลชมนาด โดย ผู้เข้าประกวดอาจเลือกหนังสือประเภทสารคดีแนวต่างๆ กวีนิพนธ์ และนวนิยายคลาสสิค จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเหลือบทวิจารณ์ 40 บท ที่จะได้รับเงินรางวัล คนละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 800,000 บาท และจะได้เข้าค่ายอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรม ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเวลา 3 วัน

ติดตามบทสัมภาษณ์ และบรรยากาศการเข้าค่ายโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 7” ได้ทาง
http://praphansarn.com/scholarships