มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติให้กับชุมชน

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งมอบนวัตกรรมเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท SCG (ทุ่งสง) จำกัด ดำเนินงานภายใต้โครงการบริการทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ชุมชนบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่มีต้นมะพร้าวเยอะมาก หากต้องปอกมะพร้าวด้วยมือ ต้องใช้กำลังคนมาก และเปลือกมะพร้าวก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ เพราะตามหลักการทำงานของชาวบ้านคือ การขายมะพร้าวที่ปอกแล้ว ซึ่งเส้นใยมะพร้าวเมื่อแยกออกมาจากเปลือกแข็ง สามารถนำมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อีกหนึ่งช่องทาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จึงมีแนวคิดภายใต้โครงการบริการทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีจุดเด่นที่สามารถแยกขุยและเส้นใยออกจากกันได้ในครั้งเดียว มีประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้งานได้สะดวก มีความปลอดภัยและง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยอาศัยมอเตอร์เป็นตัวต้นกำลัง ใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลังในการขับเพลาซึ่งเพลาจะยึดอยู่กับชุดใบตี ตัวถังเครื่องตีขุยและแยกเส้นใยเปลือกมะพร้าว ลักษณะเป็นถังทรงกระบอกแนวนอน และมีช่องทางออกของขุยและเส้นใยมะพร้าวยึดติดอยู่กับโครงเครื่อง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ชุดใบตีแบ่งออกเป็น เพลาหลัก เพลารอง ฟันตี ปลอกสวม และใบพัด โดยเชื่อมติดกับบูชและหน้าแปลน ทำหน้าที่สร้างลมเพื่อดูดเส้นใย หลักการดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้นวัตกรรมไม่ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ชุมชนสามารถนำผลผลิตไปต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ เช่น เอาขุยไปทำปุ๋ยหมัก ผสมดินบ้าง ทำดินชุมชนบ้าง ส่วนเส้นใยจะเอาไปผลิตเป็นของที่ระลึก เช่น หมอน ตุ๊กตา อีกด้วย ปัจจุบัน มทร.ศรีวิชัยได้ส่งมอบเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชนบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นที่เรียบร้อย