มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมมือร่วมใจบรรจุของอุปโภคและบริโภคจำเป็นสำหรับมอบให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ สำนักงานองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา