นศ. ครุฯ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2564 สาขาโทรทัศน์ออนไลน์

สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ถนนรามอินทรา กม.8 นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผย ผลการประกวดโครงการนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2564 สาขาโทรทัศน์ออนไลน์

โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลาคว้า รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สุดยอดนักข่าวป้ายแดง ได้แก่ ข่าวเสียงที่ไม่อยากได้ยิน ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยนักศึกษากลุ่ม “คน เกือบ จริง” เป็นการปฏิบัติงานในการปฏิบัติการในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ สอนโดย ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา มีสมาชิกภายในกลุ่ม จำนวน 8 คน ได้แก่ นางสาวศุภานันท์ ฐิตินันทกร นายตรีวุฒิ ไชยชาญยุทธ นางสาวมลิสา บินดุส๊ะ นายจักรพรรดิ์ รามวงศ์ นายบริพัชร ไชยสุวรรณ นายชลิต แซ่ลิ่ม นางสาวกวินนาถ ศรีกาญจน์ และ นายพงศธร บุญสุข

คณะกรรมการนักข่าวมืออาชีพ อาทิ ดร.นิพนธ์ ตั้งแสงประทีป โปรดิวเซอร์-ผู้ดำเนินรายการ Big story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส-อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายจีระวัฒน์ สุขานนท์ นักข่าวเดลินิวส์ ออนไลน์ ดร.นิพนธ์ ตั้งแสงประทีป ให้ความเห็นว่าข่าว “เสียงที่ไม่อยากได้ยิน” มทร.ศรีวิชัย มีการนำเสนอประเด็นเรื่องเด็กแว้นที่น่าสนใจ นำเสนอได้ครอบคลุมในทุกมิติในการลงพื้นที่ติดตามถ่ายภาพนำเสนอทั้งมุมของผู้ได้รับความเดือดร้อนและกลุ่มเด็กแว้น ในเชิงเทคนิคมีการขึ้นซีจีซ้อนคำพูด ภาษามือ ในภาพรวมถือว่าผลิตได้ในระดับที่มีคุณภาพทั้งในเชิงประเด็นและภาพ

โดยจะมีการจัดงานพิธีมอบรางวัลแบบออนไลน์ โดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน