กรมเจรจาฯ’ เผยแผน ปี 65 เดินหน้าคุยประเทศคู่ค้า รุกเปิด FTA ฉบับใหม่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กางแผนการทำงาน ปี 65 เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JTC กับคู่ค้ากว่า 10 ประเทศ แก้อุปสรรคทางการค้าการลงทุนของไทย พร้อมเดินหน้าเปิดเจรจา FTA ฉบับใหม่ กับสหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซี เร่งรัดสรุปผลการเจรจา FTA ทั้งตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนการทำงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2565 ทั้งารประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (Joint Trade Committee : JTC) กับประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าและกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า และแผนการเตรียมการเปิดเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับใหม่ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้เร่งแก้ปัญหาอุปสรรคการส่งออกของผู้ประกอบการไทยและเปิดการเจรจา FTA ฉบับใหม่ๆ

นางอรมน กล่าวว่า แผนการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรี เป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างพันธมิตรเศรษฐกิจและขยายการค้าการลงทุนของไทยกับประเทศคู่ค้า ซึ่งกรมได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC กับประเทศคู่ค้าอย่างน้อย 10 ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนามสิงคโปร์ เกาหลีใต้ รัสเซีย ยูเครน สหราชอาณาจักรภูฏาน และมัลดีฟส์

พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุม JTC ที่ประเทศคู่ค้าเป็นเจ้าภาพ อาทิ จีน และบังกลาเทศนอกจากนี้ การประชุม JTC จะเป็นโอกาสดีที่ระดับนโยบายของไทยกับคู่ค้าได้หารือกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน  เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าและแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

นางอรมน เพิ่มเติมว่า กรมฯ ยังมีแผนการเปิดเจรจา FTA ฉบับใหม่ๆ ซึ่งมีประเทศเป้าหมายที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการหารือเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความคาดหวังของการเจรจาและเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศ เพื่อจัดทำกรอบเจรจาเสนอระดับนโยบาย ได้แก่ การเปิดเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์และลิกเตนสไตน และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซี(EAEU) ประกอบด้วย รัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดทำ FTA กับกลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนกับประเทศที่เป็นตลาดหลักและตลาดใหม่ของไทยและเชื่อมโยงไทยกับห่วงโซ่การผลิตโลก นอกจากนี้ ยังเร่งรัดสรุปผลการเจรจา FTA ที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อาทิ การเจรจา FTA กับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา รวมทั้ง FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งเปิดการเจรจาไปเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) จำนวน 14 ฉบับกับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ชิลี เปรู อินเดีย และฮ่องกง (ความตกลง RCEP ถือเป็น FTA ฉบับล่าสุดของไทย และเป็น FTA ฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

สำหรับในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2564(ม.ค.-ก.ย.) การค้าระหว่างไทยกับคู่เจรจา FTA 18 ประเทศ มีมูลค่ารวม 253,212.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 63.6% ของการค้ารวมของไทย โดยไทยส่งออกไปคู่เจรจา FTA 18 ประเทศ มูลค่า 123,693.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 18.2% และไทยนำเข้าจากคู่เจรจา FTA 18 ประเทศ มูลค่า129,518.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 32.8%