ซีพีเอฟ ภูมิใจ รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 202 โดยปีนี้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลประเภท Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) โดยมี นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอนรรฆวี กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างดีเยี่ยม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซึ่งซีพีเอฟให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีในตลาด ด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงความต้องการ ในราคาเหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ซีพีเอฟ ทำการตลาดอย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (Responsible marketing) และคำนึงถึงสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมัน ความดัน เบาหวาน

บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาอาหาร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (RD Center) และผู้เชี่ยวชาญร่วมคิดค้นพัฒนาอาหารสดและอาหารแปรรูป บนพื้นฐานความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารสดทั้งหมูและไก่ ภายใต้ แบรนด์ CP เลี้ยงด้วยอาหารสูตรพิเศษที่เสริมโปรไบโอติก ทำให้หมูและไก่แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ป่วยง่าย ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง อาทิ ผลิตภัณฑ์หมูชีวา (Cheeva Pork) หมูที่มีโอเมก้า 3 สูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-Anuga Asia 2020 และได้รับรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) ในงานมอบรางวัล SET Awards 2021 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ได้ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนใจรับประทานโปรตีนทางเลือก นำมาสู่การพัฒนา Plant-Based Protein ภายใต้แบรนด์ Meat Zero ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC ที่ทำให้พืชมีเนื้อสัมผัสที่เหมือนเนื้อสัตว์ และยังให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภคได้เลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองในทุกมื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบสู่ผู้บริโภค

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซีพีเอฟเพิ่มความมั่นใจให้คนไทยในด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัย ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องกักตัวหรือเฝ้าระวัง ครอบครัวของแพทย์และพยาบาล กลุ่มเปราะบาง ชุมชนที่และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด เป็นต้น นอกจากการพัฒนาอาหารที่ดีด้วยนวัตกรรม การใส่ใจผู้บริโภค ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 26% ของการใช้พลังงานทั้งหมด อาทิ ไบโอแก๊ส พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ซีพีเอฟ ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็น 1 ใน 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry) ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในคุณภาพ ความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทตามมาตรฐานสากล และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน