กรมการข้าว เร่งติดตามปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของ ศมข.สุโขทัย ตั้งเป้าเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 5,000 ตัน/ปี

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เพื่อตรวจติดตามงานก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายณัฏฐกิตติ์​ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาไทย สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้การดำรงชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ และ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีบัญชาให้กรมการข้าวเร่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่กรมการข้าวจัดให้มีขึ้นเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องชาวนา

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า จากโครงการดังกล่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติมจำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. ชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ ที่จะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการบรรจุเมล็ดพันธุ์จากเดิมที่สามารถบรรจุได้ 25 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 45 ตัน/วัน (การทำงาน 7 ชั่วโมง/วัน)​ 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ ให้เกิดความทันสมัยและทดแทนระบบเดิมที่การใช้งานมานานกว่า 20 ปี และ

3.งานจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ และจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ โดยการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ซึ่งคาดว่าจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มบริเวณโรงงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์ในอนาคตถูกลง ทั้งนี้ ทั้ง 3 กิจกรรมจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จากเดิมได้ 4,000 ตัน/ปี เป็น 5,000 ตัน/ปี