แบรนด์ซุปไก่สกัด จับมือ อเล็กซ์ เรนเดลล์ เติมพลังฮึบ ให้เยาวชนและคนในชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังคลายล็อคดาวน์ พร้อมรับเปิดประเทศ ผ่านโครงการ “#กอดป่ากอดทะเล” ปี 2 ลงพื้นที่กอด 5 พื้นที่ทั่วประเทศ

แบรนด์ซุปไก่สกัด’ จับมือ ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ เดินหน้าเติมพลังฮึบผ่านโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา #กอดป่ากอดทะเล ปีที่ 2 ชวนเยาวชนและคนในชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลธรรมชาติให้กลับมาสวยงามและยั่งยืน หลังผ่านช่วงเวลาคลายล็อคดาวน์ พร้อมรับเปิดประเทศ ด้วยการลงพื้นที่กอด 5 พื้นที่ธรรมชาติ ได้แก่ กรุงเทพฯ น่าน สกลนคร เชียงใหม่ และภูเก็ต พร้อมมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดเพื่อเติมพลังใจพลังฮึบให้กับผู้ร่วมกิจกรรม คนในพื้นที่และชุมชน #กอดป่ากอดทะเล ได้เข้าไปจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ
แรงบันดาลใจให้เยาวชน คนในพื้นที่ รวมถึงคนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมลุกขึ้นฮึบสู้เพื่อคืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติและท้องทะเล ต้อนรับศักราชใหม่และการเปิดประเทศ และล่าสุดที่ภูเก็ต ที่แบรนด์
ซันโทรี่ บริษัทแม่ ได้นำองค์ความรู้จาก “มิตซุยกุ” โครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมจัดเวิร์คช็อปสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับ
#กอดป่ากอดทะเล เพื่อส่งต่อเรื่องราวการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กๆ พร้อมแทคทีมพนักงานจิตอาสาร่วมลงพื้นที่กอดธรรมชาติเก็บขยะตามแนวชายฝั่งทะเล

นางชลิยา จุลโมกข์ สุชาโต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์ซุปไก่สกัด มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคเสมอมา รวมถึงได้ริเริ่มแคมเปญ ‘ฮึบแล้วไปต่อ’ ภายใต้แนวคิด “เมื่อต้องฮึบ สูดหายใจลึกๆ แล้วดื่มแบรนด์” เพื่อส่งพลังฮึบให้กับผู้บริโภคชาวไทยทุกคนที่ต้องเผชิญกับโมเมนต์ที่ยากลำบากให้ลุกขึ้นมาฮึบสู้ไปด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุด หลังจากที่สถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ
จึงเป็นสัญญาณที่ดีในการออกมากระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนพร้อมลุกขึ้นฮึบสู้และก้าวเดินต่อไป ผ่านการส่งต่อ             แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนโครงการ #กอดป่ากอดทะเล
ที่ริเริ่มโดย ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากทั้งแบรนด์ฯ และอเล็กซ์ ต่างมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมือนกัน คือ เชื่อในการ
ลงมือทำสิ่งดีๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำ และการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

 

“ไม่ว่าจะด้วยบทบาทพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ซุปไก่สกัด หรือบทบาทของการเป็นนักสิ่งแวดล้อม ‘อเล็กซ์’ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเยาวชนและคนทั่วไป การสนับสนุนให้ความร่วมมือในสิ่งที่เขาทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการตอกย้ำ
ความมุ่งมั่นของเราทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีและการสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ
ที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อมของแบรนด์ซุปไก่สกัดและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แบรนด์ซุปไก่สกัด
ขอส่งพลังฮึบให้ทุกคนพร้อมรับการเริ่มต้นศักราชใหม่ และเราพร้อมเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่อยู่เบื้องหลังความมุ่งมั่นของทุกคน” นางชลิยา กล่าวเพิ่มเติม

โครงการ #กอดป่ากอดทะเล ในปีนี้ลงพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ น่าน สกลนคร เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยแบรนด์ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ตลอดปี 2564 พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบ
แบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับคนในชุมชนครอบคลุมทั้ง 5 พื้นที่อีกด้วย เพื่อให้ทุกคนได้ลงมือทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยร่างกาย
ที่พร้อมฮึบแล้วไปต่ออย่างเต็มที่และเมื่อโครงการฯ ดำเนินการครบทุกพื้นที่เราจะนำเนื้อหาจากการลงพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด
มาถ่ายทอดให้กับผู้คนในสังคมเมืองได้รับรู้ในวงกว้างเพื่อส่งต่อพลังฮึบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันต่อไป

 

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำองค์ความรู้ของโครงการศึกษาธรรมชาติ และน้ำ “มิตซุยกุ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
เพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมที่ริเริ่มโดยกลุ่มบริษัทซันโทรี่ (SUNTORY GROUP) มาผสานเข้ากับองค์ความรู้ของโครงการ #กอดป่ากอดทะเล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะผู้จัดโครงการฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ภูเก็ต เพื่อให้เยาวชนท้องถิ่นเห็นถึงความสําคัญของนํ้าที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต รวมถึงเห็นถึง
ภัยคุกคามของนํ้าที่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ อีกทั้ง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ การเห็นถึงคุณค่าของนํ้า สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์นํ้าอย่างยั่งยืน”

 

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC Thailand) กล่าวว่า “โครงการ #กอดป่ากอดทะเล เกิดจากความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนมาร่วมกอดทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ‘มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน’ โดยมุ่งเน้นทำให้ทุกคนเข้าใจถึงแก่นของคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือดุลยภาพของธรรมชาติ และผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย รวมถึงวิธีการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้โครงการ #กอดป่ากอดทะเลเดินหน้าจัดกิจกรรมโดยให้ความสำคัญกับ 3 แกนหลัก ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 2.มลพิษ (Pollution) 3.การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้เราตั้งใจนำเรื่องราวในแต่ละพื้นที่มาถ่ายทอดในรูปแบบ V-DOC (VLOG + DOCUMENTARY) จำนวน 5 ตอน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ นำไปสู่การสนับสนุน และพร้อมที่จะลุกขึ้นมา
ดูแลธรรมชาติให้กับโลกของเรา”

“ผมรู้สึกดีใจมากที่โครงการ #กอดป่ากอดทะเล ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ซุปไก่สกัดและผู้สนับสนุนสนุนท่านอื่นๆ มา
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เราได้เดินทางลงพื้นที่กอดภูเก็ตโดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ช่วยน้ำ ช่วยโลก’ (Save the Water to Save the World) เราได้นำความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำมาใช้ในการให้ความรู้กับน้องๆในพื้นที่ ชวนเด็กๆ ในพื้นที่เรียนรู้ และเติมพลังฮึบที่จะช่วยกันเรียนรู้และบอกต่อเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะล และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เช่น ความสําคัญ ประโยชน์ และภัยคุกคามของน้ำ แหล่งกําเนิด และการทํางานของต้นนํ้าที่นําไปสู่การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศทางทะเล การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ การสร้างคุณค่า มูลค่า และสร้างผลงาน
จากขยะโดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ การปฏิบัติการดำน้ำชายฝั่งเพื่อสำรวจความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล ผมขอส่งต่อพลังฮึบให้กับคนไทยทุกคนด้วยเรื่องราวสร้างแรงบันดาลจากโครงการฯ นี้ ขอให้ทุกคนพร้อมเริ่มต้นใหม่หลังจากนี้ ฮึบแล้วไปต่อด้วยกันนะครับ”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: เวิรฟ พับบลิค รีเลชั่นส์ คอนซัลแตนท์ซี

หงส์สุชา ลีนะธรรม (อ๊อฟ) โทร. 086-909-1239 อีเมล: [email protected]

อธิชา แก้วเกิด (ไนซ์) โทร. 066-046-9659 อีเมล: [email protected]