บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ แบ่งปันสิ่งของมอบให้โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมแก่เด็กด้อยโอกาส

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ (กลาง)  ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทนพนักงานจากโรงงานพระประแดง ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ ให้แก่โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยสิ่งของบริจาคจะถูกนำไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ พันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited presented donated items with Leuua-Kor Project, turning the things into tuition fees for underprivileged children in society.

Mr. Bunchai Kokiatphithak (Middle) – General Manager of Operation Support Division and the representatives from Phrapradaeng plant site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, presented the donated items such as clothes, books, dolls, stationeries, equipment and etc. with Leuua-Kor Project under Baannokkamin Foundation which the donated items will be sold as scholarship for underprivileged children in foundation. This activity is a part of mission to care for society which TCCC has always emphasized.