CPF ต้อนรับคู่ค้าต่างประเทศ เยี่ยมชม โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน”

นายสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร และ นายอดิศร สุจารี รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกค้าของซีพีเอฟ เยี่ยมชมโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะทำงานโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ทีมงานของหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ รวมทั้งชุมชนบางหญ้าแพรก ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

สำหรับการเยี่ยมชมโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ในครั้งนี้ มีกิจกรรมล่องเรือชมผืนป่าชายเลน ในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าระยะที่ 1 และระยะที่ 2 กิจกรรมเพาะกล้าไม้แสมขาว โกงกาง ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่เติบโตได้ดีในพื้นที่ รวมถึงการรับฟังความเป็นมาของโครงการ กระบวนการฟื้นฟูป่าชายเลน และการต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน

ตัวแทนของบริษัทคู่ค้าธุรกิจจากญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณซีพีเอฟและชุมชน ในการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกป่า พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหาร ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับประเด็นด้านความยั่งยืนและการทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างซีพีเอฟ ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน และคาดหวังจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้กับทางซีพีเอฟและชุมชนในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เป็นความร่วมมือของภาครัฐ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชุมชนในพื้นที่่ และซีพีเอฟ ดำเนินโครงการระยะที่หนึ่ง (ปี 2557-2561) อนุรักษ์และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร รวม 604 ไร่ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ (ปี 2562-2566) โดยในปี 2563 ดำเนินการปลูกป่าใหม่เพิ่มเติมไปแล้ว 60 ไร่ และในปี 2564 ปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 55 ไร่