รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานแปลงใหญ่จังหวัดกระบี่

นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ในการมาตรวจราชการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่