สกพอ. เดินหน้า ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอีอีซี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี (คนกลาง) ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC-HDC (ขวาสุด) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะในด้านบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness) ในพื้นที่ อีอีซี เพื่อยกระดับพื้นที่อีอีซีให้มีความพร้อมก้าวไปสู่สังคมแห่งบริการเพื่อสุขภาพมาตรฐานระดับโลก (Wellness Society) ซึ่งจะสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เข้าสู่พื้นที่อีอีซีต่อเนื่องในอนาคต สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เข้าถึงชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป