กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบอุปกรณ์การเรียน บนดอยสูง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของ ชุดคลายหนาว อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร “สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 10” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และ นายนำโชค ศิลกุล สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี พ.ต.ท. เอกพล รุณทอง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 เป็นผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 ดาบตำรวจหญิง วิไล ธนวิภาศรี ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง และคณะครู ให้การต้อนรับ