เกษตรอำเภอเชียงม่วน ตรวจไฟป่า

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดไฟป่าร่วมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิตอาสาที่อยู่เวร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เหตุการณ์ปกติไม่มีไฟป่าเกิดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้