มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม มอบคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องโรงเรียน

นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิตติมา ชูพันธุ์ ส่งมอบคอมพิวเตอร์มือสอง ให้กับ นางสาวศิริวรรณ อินทสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา จังหวัดสตูล ในนามตัวแทนโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 125 คน โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ได้รับการประสานงานว่านักเรียนยังขาดอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรมานั้นมีอายุการใช้งานที่นานและไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และช่วยเหลือน้องๆ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จึงส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา จำนวน 40 เครื่อง สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป