ที่ปรึกษาฯ อีอีซี ผู้ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไทย รับโล่เชิดชูเกียรติ “กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน MICE DAY 2022 : ไมซ์ไทย ก้าวสู่วันอันยิ่งใหญ่ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ Convention Ambassador กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ ให้กับ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี บุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไทย ผสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่อีอีซี และทั่วประเทศ

อีกทั้งจัดตั้งเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับชาติ ในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ ผ่านสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย พร้อมร่วมบูรณาการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ และการประชุมนานาชาติ เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ อันเป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และพร้อมเดินหน้าร่วมผลักดันไมซ์ไทยให้ก้าวต่อไปอย่างยิ่งใหญ่ มั่นคงและยั่งยืน ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้