ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกดาวเรือง โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกดอกดาวเรืองของ นางสาวอลิสา เรืองพิศาล เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ณ แปลงปลูกดอกดาวเรือง เลขที่ 209 หมู่ที่ 8 บ้านเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

นางสาวอลิสา กล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 49 คน ที่ส่งดอกดาวเรืองมารวบรวมที่นี่ ตนเองและสมาชิกปลูกต้นดอกดาวเรืองไปแล้ว 80,000 ต้น สามารถเก็บดอกได้ประมาณ 120 ดอกต่อต้น คิดกำไรต้นละ 10 บาท จะมีรายได้มากถึง 800,000 บาท มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 3 เดือน ซึ่งตนเองมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของตนเองและสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการจ้างกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุแพ็กถุงดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนรายได้ของสมาชิกนั้นจะขึ้นอยู่กับการดูแลต้นให้ออกผลผลิตได้สมบูรณ์ ดอกใหญ่กลม จะขายได้ราคาสูง