ราชมงคลสุวรรณภูมิ แถลงข่าว “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๑๑”

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อนำชุดเข้าประกวดข่าวโครงการ “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๑๑” เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติ ร่วมออกแบบและตัดเย็บ ชุดบุหงารายอ ให้กับสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในการเข้าประกวดในครั้งนี้ ณ  ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร