สภาเกษตรกรแห่งชาติ หนุนสภาการประมงฯ แนะยกร่างกฎหมาย ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ, คณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน, สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย, สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายประพัฒน์ กล่าวว่า การทำการเกษตรภาคประมงก็เป็นสาขาอาชีพการผลิตสาขาอาชีพหนึ่งที่มีสำคัญและมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก มูลค่าเศรษฐกิจทั้งจากภาคอาหารภายในประเทศและการส่งออกเป็นกอบเป็นกำสร้างรายได้ให้ประเทศไทยมหาศาล โดยหลักการแล้วสภาเกษตรกรฯ สนับสนุนสภาการประมงฯ แต่ถ้าว่ากันด้วยกฎหมายก็ได้เสนอแนะกับทางกรมประมงไปว่าให้จำกัดกรอบในการยกร่างกฎหมายเพื่อป้องกันเรื่องการทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ ที่ออกมาก่อนหน้า และเน้นไปที่การทำให้เกิดสภาวิชาชีพของกลุ่มชาวประมง ซึ่งในสาขาการผลิตภาคการประมงมีการประมงน้ำลึก การประมงพาณิชย์ การประมงชายฝั่ง การประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงกุ้ง ถือว่ามีความหลากหลายมากตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกยาวไกล เน้นเรื่องความร่วมมือการจัดสรรประโยชน์ของกลุ่มสาขาการผลิตแต่ละสาขา หากใช้โอกาสนี้ให้สภาการประมงฯ ทำหน้าที่ในการจัดสรรประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก การกำหนดขอบเขตของแต่ละสาขาย่อยให้ลงตัว ความร่วมมือกันของกลุ่มสมาชิกชาวประมงทุกสาขาจะทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งในที่ประชุมก็เห็นสอดคล้อง