มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรม วาดหาดใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการทำกิจกรรมเพนต์ภาพ ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ในแต่ละจังหวัด การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2565 จังหวัดภูเก็ต 18-20 พฤษภาคม 2565 ในกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.กิตติ พิมเสน ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว และ อาจารย์บูชา ผกากรอง จัดโดยสมาคมศิลปินแห่งชาติภาคใต้ ขอเชิญร่วมงาน HIMAC Hatyai Intermational Murals Artsis Camp 2022 รับชมนิทรรศการจากศิลปินนานาชาติ การสาธิต งานศิลปกรรม งานแสดงดนตรี อาหารท้องถิ่น