คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สนับสนุนโครงการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และตามรอยประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบริหารธุรกิจเป็นนักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศอย่างยั่งยืน