สันทรายงามแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

เรื่องขยะล้นเมือง ทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้งยังเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเรา และอาจจะเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขเป็นทวีคูณ หากไม่รีบแก้ไขเยียวยาให้ถูกทาง เช่นเดียวกับกรณีปัญหาการทิ้งขยะของชาวบ้านในตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งมีปัญหาการทิ้งขยะอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะการแอบทิ้งขยะในเขตอนุรักษ์ป่าพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ในหมู่บ้าน 3 บ้านชวา ตำบลสันทรายงาม และการแอบทิ้งขยะของชาวบ้านตลอดแนวแม่น้ำอิง นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของตำบลสันทรายงามใน7 หมู่บ้านที่มีประชากรกว่า 4,233 คน จำนวน 1,439 ครัวเรือน เนื่องจากเป็นเทศบาลขนาดเล็กขาดงบสนับสนุน การจัดการขยะชาวบ้านจะต้องจัดการกันเองจะเป็นรูปแบบฝัง เผาตามหัวไร่ปลายนา

แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว เทศบาลตำบลสันทรายงาม เสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า แก้ปัญหาขยะล้นชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง มีแผนเปิดโรงงานขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า9.9 เมกกะวัตต์มูลค่า 2,000ล้านบาท ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ25ปี จ่ายการลงทุนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้เทศบาลตำบลสันทรายงามได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านสันทรายมูล บ้านใหม่สันทราย หมู่7 บ้านขวาหมู่ 2 บ้านสันทรายงามหมู่2 บ้านสันทรายทองหมู่ 6 บ้านหนองบัวหมู่5 บ้านหนองสามัคคี หมู่4 มีประชาชนเข้าร่วมการจัดรับฟังกว่า 800 คน มีผู้เห็นด้วยกับโครงการฯ จำนวน 85.4 %

หลังจากสำรวจความคิดเห็นแล้ว ต้องเข้าสู่ขบวนการต่างๆ อีกหลายขั้นตอน ไม่สามารถจัดสร้างได้ทันทีคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี ถึงแม้ผลการรับฟังความคิดเห็นจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่แต่ทางเทศบาลมีความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจในชุมชนรวมถึงผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยในลำดับต่อไปโครงการฯนี้ จะดำเนินการในรูปแบบศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะที่ถูกลักษณะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับปริมาณขยะสูงสุด500-700 ตันต่อวัน ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง แก้ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นโรงงานเผาแบบปิดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ขยะในชุมชนเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งขยะขององค์การบริหารต่างๆเสริมได้ โรงงานมีเนื้อที่ 30ไร่ แบ่งเป็นบ่อน้ำ 25 ไร่ พื้นที่สีเขียว 10 ไร่ และที่พักคนงาน ถนน อีก 15 ไร่

สำหรับข้อดีของโครงการต่อชาวบ้าน คือเกิดการจ้างงาน ชุมชนเกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เทศบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดิน ภาษี VATเพิ่มมากขึ้น ถูกนำมาใช้พัฒนาตำบลสันทรายงาม และมีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในตำบลสันทรายงาม ชุมชมสามารถนำเงินกองทุนมาใช้พัฒนาพื้นที่ได้. ขี้เถ้าหนักของโรงไฟฟ้าขยะ นำมาใช้เป็นส่วนผสมของปูนซิเมนต์ ในการทำอิฐบล็อก, ทำถนนได้ส่วนกรณีผู้มาคัดค้านต่อต้านโครงการเพราะหวั่นว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ทางคณะกรรมการโครงการจะจัดกลุ่มเสวนา เชิญแกนนำกลุ่มผู้ต่อต้านมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แต่ยังถูกปฏิเสธไม่ร่วมพูดคุยอยู่ในขณะนี้

ส่วนประเด็นข้อสงสัยที่กลุ่มคัดค้าน ไม่ให้เปิดโรงเผาขยะแปรรูปเป็นไฟฟ้านั้น ขอชี้แจงว่าโรงงานไฟฟ้ามีระบบการจัดการที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นระบบปิด ปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการขนย้ายขยะเข้ามาในชุมชน ด้วยรถขนขยะกว่า 30 คันต่อวัน ที่มีการคลุมผ้าใบมิดชิด ไม่ให้มีกลิ่นและของเสียหลุดรอดออกจากตัวรถ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชาวบ้าน และจัดเวลาเข้าออก รถขยะไม่ให้เข้าออกในช่วงเวลาเร่งด่วน ภายในโรงงานไฟฟ้าปิดมิดชิด มีระบบกรองฝุ่นละอองและควันเสียจากโรงงานหลายขั้นตอน จนสุดท้ายมีเพียงไอน้ำที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และไม่ปล่อยน้ำเสียจากขยะออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพราะมีบ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะเป็นระบบปิดทั้งหมด และใช้หมุนเวียนภายในโรงงานส่วนเรื่องความร้อนจากการเผาขยะที่หลายคนห่วงกังวลว่า อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรนั้น ตนคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบแต่อย่างใดเพราะโรงงานมีเนื้อที่ 80-100 ไร่ ตัวโรงงานมีขนาด 25 ไร่ ตัวโรงงานมีระบบความคุมอุณหภูมิ ความร้อนจากการเผาไม่มีผลกับพืชผลการเกษตรอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าโรงงานและเทศบาลจะมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์แสดงค่าอากาศ น้ำ และอื่นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นแสดงที่กรมควบคุมมลพิษด้วย หากชาวบ้านเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่นำเสนอ สามารถร้องเรียนได้ที่เทศบาล อำเภอ และจังหวัด ตามลำดับ