มทร.สุวรรณภูมิ จับมือสถานศึกษาหนุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี