ศิลปิน สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สร้างสรรค์สตรีทอาร์ต เทศบาลแม่ขรี พัทลุง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีทอาร์ตเทศบาลแม่ขรี และคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการพร้อมด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ศิลปินกลุ่มแลศิลป์ถิ่นเมืองลุง, ศิลปินกลุ่มบ้านรวีศิลป์ ร่วมพิธีเปิด และสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตบริเวณถนนสมพรอุทิศ 1 ข้างกำแพงวัดแม่ขรีประชาราม สะท้อนภาพชุมชน วิถีชีวิตในอดีต