วว. ผนึกกำลัง วช./พันธมิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ พืชสกุลไทร

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตลาดพืชสกุลไทร” ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร” ซึ่ง วว. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ และพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชสกุลไทรทั้งภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการพืชสกุลไทรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับโครงการ และร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เนื้อหาการอบรมฯ ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ดอกไม้ประดับ มีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ ศักยภาพของพืชสกุลไทรที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตพืชสกุลไทรให้สวยงามและปราศจากศัตรูพืช มาตรฐานสินค้าและศักยภาพของผู้ผลิตพืชสกุลไทร แนวทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับพืชสกุลไทร รวมทั้งการเสนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดพืชสกุลไทร ซึ่งมีผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้