มทร.สุวรรณภูมิ อบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารบูรณมงคล ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้เหตุฉุกเฉินภายในอาคารบูรณมงคล ภายใต้การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา นายสมยศ ขาวพวง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายวสันต์ บุญแท้ พนักงานดับเพลิงจากสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา มาเป็นวิทยากร ณ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา