ไลอ้อน มอบรางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2565

รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ : บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางธุรกิจเพื่อนำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค นำโดย นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายโก อิชิทานิ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ มอบรางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปากประจำปี 2565 ให้กับ ทพญ.จุฑามาศ เหลืองเพียรสมุท (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ได้รับรางวัลที่ 1, ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้ได้รับรางวัลที่ 2, ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 อีกหนึ่งในกิจกรรมของไลอ้อน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องสุขอนามัยของคนในสังคม ส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆนี้