นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ขนอม จัดทำพานไหว้ครู หอไอเฟล สะพานแขวนข้าม สื่อพลังความสามัคคี

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร นำโดย นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี โดยปีนี้พิธีไหว้ครู เป็นไปด้วยความอบอุ่น หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19

ยุคสมัยเปลี่ยนไป รูปแบบพานไหว้ครูของเด็กนักเรียนยุคนี้ จึงปรับเปลี่ยน มีความสร้างสรรค์ตามจินตนาการไร้ขีดจำกัด โดยนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา คิดสร้างสรรค์จัดพานไหว้ครู โดยใช้ทักษะและความเป็นเอกลักษณ์ของโยธา จัดพานในรูปแบบหอไอเฟล และอีกพานเป็นรูปสะพานข้ามแม่น้ำ

ตัวแทนนักศึกษาให้เหตุผลว่า หอไอเฟล เป็นที่ทราบกันดีในศาสตร์วิศวกรโยธา หอไอเฟล ประเทศฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความแข็งแรง มีความสวยงาม ลักษณะการออกแบบที่แปลกตา เปรียบได้กับพวกเรานักศึกษาวิศวกรรมโยธา ที่ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรโยธา สิ่งที่ต้องอยู่ในจรรยาบรรณคือ เรื่องของฐาน โครงสร้างที่แข็งแรง ซึ่งจะบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ส่วนอีกพานเป็นรูปสะพานแขวน สะพานเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ใช้ในการขยายวัตถุหุบเขา ทางน้ำ หรืออื่นๆ จะช่วยให้ยานพาหนะหรือคนเดินเท้าได้อย่างปลอดภัยเดินทางข้ามอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงและคงทน เปรียบได้กับชีวิตประสบการณ์การศึกษาที่พวกเรากำลังปฏิบัติหน้าที่ กว่าจะเรียนจบมักมีอุปสรรคต่างๆ โดยจะต้องใช้ความอดทน ความพยายาม ความขยัน และสิ่งสำคัญคือความสามัคคีที่อยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตาม พานทั้ง 2 พาน ยังคงประกอบไปด้วย ธูป เทียน ดอกมะเขือพวง พญ้าแพรก ดอกเข็ม และข้าวตอก หมายถึงระเบียบวินัย เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทย