แฟชั่น สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สร้างสรรค์ผลงานครามน้ำทะเลสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าครามน้ำทะเล โดยเป็นผลงาน นักศึกษา และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นำโดย ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง อาจารย์นภท์ชนก ขวัญสง่า สร้างสรรค์ผลงานครามน้ำทะเล ไปสู่ชุมชน ร่วมกับ บาติกเดอนารา และ ECO TIVE นิเวศสร้างสรรค์ปัตตานีโมเดล ในงาน Halal World Hapex Thailand 2022ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี