รมว.กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ชมครัวโลกซีพีเอฟ ผู้นำอาหารปลอดภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว บรูไนดารุสซาลาม พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ได้มาตรฐานอาหารสากลระดับโลก ที่มีการควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โดยมี นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา เปิดเผยว่า การเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของซีพีเอฟในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ท่านดาโต๊ะ เซอรี เซอเตีย ดร. ฮัจยี อับดุล มานัฟ บิน ฮัจยี เมตุซิน (Dato Seri Setia Dr Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ที่ต้องการร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในระดับทวิภาคี สำหรับความร่วมมือระหว่างบรูไนฯ และประเทศไทย โดยเฉพาะการเสริมสร้างและรับรองความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) ในบรูไนฯ  ผ่านการเพิ่มลู่ทางการนำเข้าทั้งสัตว์ปีก กุ้ง และข้าวจากประเทศไทย โดยในครั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ฯพณฯ เป็งงีรัน ฮัจยี ซาฮารี บิน เป็งงีรัน ฮัจยี ซาและ (Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมเกษตรและอาหารเกษตร (Department of Agriculture and Agrifood: DOAA) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะด้วย