มทร.ศรีวิชัย สงขลา รับรางวัล การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2565 “DIPROM Agro-Machinery Award 2022”

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย เดินทางเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2565 “DIPROM Agro-Machinery Award 2022” ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย โอทอปก้าวไกล ด้วยพระบารมี ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี และในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อยกระดับและพัฒนาแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่การเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นแนวทางในการต่อยอดและขยายผลการยกระดับและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลการประกวดทีมวิทยาลัยรัตภูมิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งได้ส่งประกวดในหัวข้อ “เครื่องกวนแยมอัตโนมัติ” พัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเมล่อน จังหวัดสตูล และ รางวัล 20 แบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะปรับใช้สู่ความสำเร็จ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “เครื่องกวนแยมอัตโนมัติ” พัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเมล่อน จังหวัดสตูล และ “ตู้อบไส้ขนมปั้นสิบแบบพลังงานร่วมแสงอาทิตย์” พัฒนาให้ร้านหยกสวย จังหวัดยะลา ผลงานโดย ผศ.สุห์ดี นิเซ็ง อาจารย์ทศพิธ วิสมิตนันท์ ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ โดยเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา พัฒนาผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส