ร่วมตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วมบ้านมาง พะเยา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฎิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (นวส.) ชำนาญการ และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วมเบื้องต้นในตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลในการหาทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไป