วว. ร่วมหารือด้าน วทน. กับ Kubo Group บริษัทชั้นนำด้านระบบโรงเรือนการเกษตร ประเทศเนเธอร์แลนด์

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. ต้อนรับ Dr. Gijs Theunissen DVM, Agricultural Counsellor สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Dennis van Leijde, Export  Manager, Kubo  Group บริษัทชั้นนำด้านระบบโรงเรือนการเกษตรและคณะ ในโอกาสเข้าพบและหารือกับ วว. โดยมีประเด็นการหารือ ได้แก่ ความเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต เช่น นวัตกรรมวัสดุสำหรับรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนโดยประหยัดค่าไฟฟ้า โรงเรือนสำหรับการผลิตไม้ผลที่มีความสะอาดปลอดภัย และโรงเรือนสำหรับควบคุมการเพาะปลูกกัญชาที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการเข้าหารือดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ วว. ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพผู้ให้บริการทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางธุรกิจ โดยการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อพัฒนาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354