เกษตรจังหวัดปราจีนฯ จัดเวทีชุมชนแผนพัฒนาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพิมพา ดวงประชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวปราณี ไฝไทย เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร ร่วมจัดเวทีชุมชนแผนพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ระดับตำบล ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research) R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ให้เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วน และนำแผนพัฒนาการเกษตรใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354