สหพัฒน์ รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากคณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมฯ วุฒิสภา

อาคารรัฐสภา : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบุญชัย โชควัฒนา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา มอบให้กับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมจริยธรรมภายใต้การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย (ลำดับที่ 3 จากขวา) ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ  เมื่อเร็ว ๆ นี้