วว. เพิ่มขีดความสามารถสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ วทน.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. เพื่อดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลัก BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด ผ่านการจัดงานสัมมนา APEC Webinar “Municipal Solid Waste Management by Circular Economy Concept : การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลโดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในรูปแบบไฮบริด โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจ ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปกจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี สถานศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th E-mail : [email protected] line@TISTR IG : tistr_ig

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354