ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ไทร์พลัส

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 และให้โอวาทแก่ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทร์พลัส พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ สุขนารี รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายพรชัย ชาญแก้วมณี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจไทร์พลัส และคณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน เป็นวิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด ในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ไทร์พลัส ณ ห้องปฏิบัติการ 16307 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354