ม.มหิดล บูรณาการทฤษฎีระบบการเรียนรู้โดยใช้สมอง และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มบูรณาการทฤษฎีระบบการเรียนรู้โดยใช้สมอง และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน โดยค้นพบว่าการใช้สมองและประสาทสัมผัส ผนวกกับเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยพัฒนาอุปนิสัยใฝ่รู้ให้กับผู้เรียน และช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ “Active learning” หรือการ “เรียนรู้เชิงรุก”

เทคนิคที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการอบรมเพื่อการพัฒนาครูยุคใหม่ ซึ่งมักใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ คือ การใช้หลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) การศึกษาเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) และ “Micromastery” ที่จะคิดการใหญ่ต้องฝ่าฟันสิ่งท้าทายทีละน้อย แล้วมาร้อยเรียงกัน

ที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ร่วมกับ กองบริหารการศึกษาและกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมติดอาวุธทักษะการ “เรียนรู้เชิงรุก” จากการบูรณาการทฤษฎีระบบการเรียนรู้โดยใช้สมอง และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยให้กับอาจารย์ใหม่ โดยจัดมาแล้ว 7 รุ่นสำหรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นชาวไทย และจะจัดอบรมเป็นภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นชาวต่างประเทศในเดือนมกราคม 2566 นี้

เป้าหมายเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒนาผู้สอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก และ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ได้ผ่านระดับ Senior Fellow ของ UKPSF แล้ว

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354