ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมชุมชนมีรายได้ยั่งยืน

นางสาวพนิดา เฟื่องขจร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน และหาแนวทางสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ และวิสาหกิจชุมชน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354