วช. ผนึก 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ เป็นนวัตกรรมแปรรูปจากมันสำปะหลัง และเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีฯ

โดย การร่วมลงนามฯ ครั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้แทน วช. ในการร่วมลงนามฯ เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง และเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกและชีวภาพ (Boiplastic) จากมันสำปะหลัง และสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลัง โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันสินค้าพลาสติกชีวภาพ และสินค้าแปรรูป พร้อมการอภิปรายทิศทางและแนวโน้มตลาด Bioplastic ในหัวข้อ ทิศทางสินค้าพลาสติกชีวภาพไทยสู่การเป็นผู้นำและครองใจตลาดสากล รวมถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการ และนักวิจัย เพื่อสร้างเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้ต่อยอดนวัตกรรมให้กับสินค้ามันสำปะหลังเพื่อการค้าในระดับภูมิภาคและสากล อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีในการขับเคลื่อนสินค้าพลาสติกชีวภาพ และสินค้าแปรรูปนวัตกรรมจากมันสำปะหลังของไทย

พร้อมตั้งเป้าการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปภายในปี 2567 ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท สอดรับกับยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้หลักการ”ตลาดนำการผลิต” ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านวิจัย ภาคเอกชน และห้างค้าปลีกสมัยใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ระหว่าง 12 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กรมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้ามันสำปะหลัง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนอนาคตสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังของไทยในการก้าวสู่ตลาดการค้าสากล และช่วยส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการตลาดแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังจากหิ้งสู่ห้าง มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรจากมันสำปะหลัง ให้เป็นสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354