สมทบทุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จากกิจกรรมการรับบริจาคเงิน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 50 ปี เพื่อสมทบทุนเพื่อการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศาตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร